E-MAIL
ARCHIVE

Flash player plug-in

  L O V E   S T O R Y 

با هـم باشـيم

http://pourhamzeh.blogsky.com - بدون شرح

http://paaeez.persianblog.ir - برگای زرد پائیز

 

Copyright :
. استفاده از مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نام ماخذ ( بیا با هم باشیم ) و یا لینک به یادداشتها مجاز است
All Rights Reserved!
Sepideh - 2003

 

 

یکشنبه ٧ دی ،۱۳۸٢

شروع دوباره اما با کمی سر در گمی

بازم شروع شد . تو سرم از بس که فکرهای جور واجور هست نمی تونم بهشون شکل بدم .نمی دونم که بايد بی خيال بود يا بايد به اطرافم اهميت بدم اما هر چی که هست بازم منو مجبور می کنه که بنويسم بنويسم بنويسم بنويسم .... همه اين فکرها باعث شده که من  قاطی کنم نمی تونم  کنترلشون کنم اما همینم خودش يه نوع زندگيه متـن من بازم مثـل هميشه گرفته شده از منه از من ، وجودم ، فکرم يا بهتر بگم افکار بی سرو سامونم که بعضی مواقعه منو دچار ياس فلسفی میکنه که آخرشم به هيچ نتيجه ای نمی رسم پس افکاره مغشوشمو می نويسم  

 

متـن قــــــاط زده  2

من می خوام بازم ساز بزنـــم

به به سلام ای بابا چه سلامی اه بازم این پيداش شد ... ببخشيد خانم من می تونم ازتون 1 سئوال کنم مــــی خوام بدونم تو ياهو چطو ای دی بسازم ...ای بابا حالا بيا به اين حالی کن ... ببخشيد سرورتون مشــــکلی داره ... ساعت ساعت سبزه ... سعی کن سبز باشی سبز سبز ... سبزی کيلو چند ... بازم امشب مسته مستم  ...خر نشو بابا ...عجب خفنيه اين يارو ...  بيا بريم پارتی پس تو چه ... هستی ... وای بازم قرصام تموم شده ...بابام می گه خودت پولــــــــــه کلاساتو بده ... آهای مردم دنيا گله دارم گله دارم ... ببين با کی می چتی منو تحويل نمی گيری ... بازم دی سی شدم کانکت می شه سه سوت ... ای دی هک شده نداری ... نامرد زياده ...به من می گه با اون نيستم اما ...می دونم منو نمی خواد ... آی دی 6 مگی هک می کنه .. می فروشی ... دلم می خواد اما نمی شه ...  ای بابا دل خوش سيری چند .. در آن نفس که بميرم ... خاموش کن اين مرده متحرکو ... مامان جون چرا از اين آهنگها گوش می دی ... وای بازم مامانم منو نصحيت کرد ...داری می ری بيرون از چهارراه رد شيا ... مامان مگه من بچه ام . تو نمی خوای بری امتحانتو بدی ... الو آماده شو بيام دنبالت بريم بيرون ... بی معرفت زياده ...کجايی بابا يادی از ما نمی کنی ...ياد ياد ياد ... که چی بشه ... آهان اکنت می خواين ... بازم دير اومدين من کار دارم ... نگار يه طرح ناز بزن ببينم ... آقا بالا سر نخواستم ... نمی خواد ساز بزنی می خوای بازم .... بابا بیخـــــيال شو ...الهی شکر الهی شکر که به دادم رسيدی ... انقد داد نزن سرم رفت ... پرايد بزن کنار ... بابت چی آخه جناب ... کمربند ايمنی يکی ... آخ آخ يادم رفت ... از اون روز ... رنگ فقط آبی ... پرسپوليسی هستی ... قهرمانان وطن افتخار ملتن ... من می خوام گريه کنم ... هيفه ماتم بگيرم .. بيا دستم بگير .. اه اه نيوفتی تو جوب ... دنيايی پوشالی ... سرما خوردی باز ... پول اينه چقدر می شه ... حالا که غصه نداری برو ... قسمت ما نيستی ... با چی شکستی ... من با پايه برهنه ... رفتی خريد ... کلاس شروع شده ... حافظم با من قهره ... حاضرم بميرم ای دل ... گريه نکن گله من ... مستی هم درد منو دوا نمی کنه ... عاطفه دوره ... کو محبت ... ناجی قلبم ..خنجــــر ... نسترن ای عشق من ... عشــــق به شکل پروازه پرندهاست ... شاباش شاباش ... آقا 1000 خورد دارين ... مشرقی دختر ... ناز ناز ...  بازم اتاقه من ... فرهاد ، فريدون ، يغمائی ، داريوش ، هايده ... اه خفه کن اين تيره خونه رو ... نمی خوای رنـــــگ اتاقتو عوض کنی ... سی دی شاد نداری ... هستی يا نيستی ... ببخشيد آقا آدامس اوربيت اوکاليپتوس دارين .... اه اه اين چيه ... ببخشيد خانم تلفن بدم بهم تل می کنين ... ببين من بايد با خانمم برم تولد اومدم بهت تل مــــی کنم باشه عزيزم .... تو عزيزه دلمی ... کدوم عزيز .. ديشب تا صبح راه رفتم ... ببخشيد آقا يدونه بيف بــــــــــدين با ســـــــــــــس مخصوص ... گلم ... ای کاروان ای کاروان من دزد شب رو نيستم .... يک کارته 5 ساعته بدين ... يعنی می شه ...اگه می شد اگه می شد ... تو برام يه خيالی ... خيال نکن نباشی بدون تو می ميرم ... زهـــــی عشق  که ما را است خدايا .... خدا خدا ... کدوم خدا ... بعد از اين همه ننوشتن معلوم نيست کجا بوده ... يکی از من نپرسيد خرت به چن من ... خر اين روزا خر زياده ... فرو ريخت ... با چوبه نعنا ساخته ... آگهی کــــــــــــار جديد نديدی ... بزار خودش پول بده .. من تنها کسيم که مساعده نمی گيرم ... آخر ماه شد حقوق ندارم ... در بست تا کجا می ری ... شب شدو ستاره ... ستاره ای ستاره بگو ياروم کجايه ... بايد يه کانکشن جديد بسازين ... آره اروره 691 می ده ...به سلامتی تو می نوشم ... ماه در می ياد که چی بشه ... دختری داره آقا ... تو قلب سردت يه سنگـــه ....يک قلب دردی دارم که نگو ....    مــــــن می خـــــوام بازم ســــاز بـــزنم

 

می دونيد من اصلا از شماها ناراحت نيستم چون می دونم بی معرفت زياد هست اما تو اين مدت حداقل فکر می کردم که شماها حالی از من بپرسيد که متاسفانه به اين نتيجه رسيدم که اشتباه می کردم اون از اونی که به من می گفت تو خواهر منی اما تو اين چند ماه 1 حال از من نپرسيد اونم از .... بگذريم  به قول يکی از دوست جونای خوب خودم  آدم بايد واسه خودش بنويسه نه برای کسی نوشته نبايد در مورد کسی باشه بايد از کسی باشه به من می گه واسه خودت بنويس  منم می خوام به حرفش گوش کنم  پس من بازم واسه خودم می نويسم  ... تا بعد

می خواستم همينجا از مانی بابت درست کردن اين  قالب تشکر کنم اون خيلی خيلی به من لطف کرده . 

سـپــــيــده  .

 

 

 

 


   

این قالب فقط برای وبلاگ بیا با هم باشیم طراحی شده است .
« بیا با هم باشیم »
http://sepidehjoon.persianblog.ir
sepi_dark_devil@yahoo.com

سپیده - 2003