E-MAIL
ARCHIVE

Flash player plug-in

  L O V E   S T O R Y 

با هـم باشـيم

http://pourhamzeh.blogsky.com - بدون شرح

http://paaeez.persianblog.ir - برگای زرد پائیز

 

Copyright :
. استفاده از مطالب این وبلاگ تنها با ذکر نام ماخذ ( بیا با هم باشیم ) و یا لینک به یادداشتها مجاز است
All Rights Reserved!
Sepideh - 2003

 

 

پنجشنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٢

مــــــــــــــــــــــــــرگ

سلام

مرگ ؟

چه حرف ها می زنی ! ما از دوستان بسيار قديمی يکديگريم : همسفر ، همراه ، هماهنگ ، هماواز، همراز . مرگ به من شبيخون نمی زند . پاورچين پاورچين می آيد تا صدای پايش آزارم ندهد . آهسته و مهربان سرش را روی بالشم می گذارد  می گويد : ديگر بخواب ! وقت خفتن است ، زمان خواب ديدن است . خواب های خوش ... من پيشانيش را می بوسم و می گويم : برای خفتن ، آسوده و بی دغدغه خفت آماده ام ...باز می ايم به مرگ فرصت می دهم پشت ميز کارم می نشينم آهسته و بی خيال . من اينک آماده ام .

مرگ ؟

چه حرف ها می زنی ! مرگ چه ربطی به زندگی دارد ؟ مرگ ، نقطه است ، زندگی خط . خط با نقطه آشناست من با مرگ ، رفاقتی خدشه ناپذير دارم . دوستی با او تذکريست باقی . من با مرگ سفر ها کرده ام ، گفت و  گو ها ، آوازها خوانده ام و اشک ها ريخته ام ...

تو صدای آواز مرگ را می شنوی . مرگ به راهی که دوست دارد می رود گيرم که من نيز به دنبال او . مرگ اما ضعيف است .دست و پا می زند . جان می کند ، تقلا می کند و در پايان ، سر شارانه راه نفس را می بندد . من تقلا کردنش را ديده ام - انگار  کن که خواب بد می بينی . دلم برايش سوخت دستش را گرفتم تا لحظه ای آرامش را احساس کند . از مرگ بپرس چرا پشت در ايستاده ای ؟ با ان رفاقت طولانی که من با او دارم و هميشه داشته ام . جای سرش هنوز روی بالش من گود افتاده است . از مرگ  ، چيزی بپرس من روی نقطه می رقصم  روی نقطه معلق می زنم . روی نقطه آواز می خوانم . چه بی صدا نفس می کشد جنجال ، کار اطرفيان است همچنان که پچپچه همچنان اشک ريزی های ظاهراً پنهانکارانه . من امروز راه می روم . به رستوران می روم غذا سفارش می دهم . وقتی به خانه بازگردم اينطور زير بغلم را نگيريد و نشان ندهيد که مرگ با من خصومتی دارد  باز می نشينم  شروع به نوشتن می کنم هيچ چيز من را باز نمی دارد ، نا اميد نمی کند .

مرگ ؟

چه حرفها می زنی !

مرسی از همه لطفهايی که به من داريد . تا بعد . يا حق . سپيده


   

این قالب فقط برای وبلاگ بیا با هم باشیم طراحی شده است .
« بیا با هم باشیم »
http://sepidehjoon.persianblog.ir
sepi_dark_devil@yahoo.com

سپیده - 2003