اين يکروزه را زندگی کن

   05.gifسلام بازم سلام

  نمی توانیم گذشته را تغيير دهيم .تنها بايد خاطرات شيرين را به ياد سپرد . و لغزشهای گذشته را

  را توشه راه خود سازيم . نمی توا نیم آينده را پيش بينی کنيم .تنها بايد اميدوار باشيم و خواهان

  بهترين و هر آنچه که نيکوست و باور کنيم که چنين خواهد شد . می توان روزی را زندگی کرد .

  دم را غنيمت شمريم و هماره در جستجو تا بهتر و نيکو تر باشيم

                     we cannot change the past

we just need to keep the

memories and acquire

from the mistakes we ,ve

made .we can not predict the

future .we just need to hope

and pray for the best and what

is right , and believe that , s how

it will be we can live a day at

a time , enjoying the peresent

and always seeking to become

a more loving and better person

 با معنی نوشتم تا بهتر متوجه بشيد . 03.gif04.gif تا بعد 23.gif

/ 6 نظر / 10 بازدید
secret eye

يادم می ايد مرا به دوستی فرا خواندی.......ولی چه زود انديشه گم می شود در فراسوي لغات.........

secret eye

می شد در ورای نگاههای تازه روزهای سپيد تری ميبينم تا دلها روشنايی اشان را از تاريکيها بهتر بييابند مرا در سايه های يک حصار سفر با تو فاصله افتاده بود حال من از با تو بودن احساس شادی خواهم کردمگر سخن بهانه ديگری داشته باشد....اگر خواستی مراadd کن يا برايم mai بزن

secret eye

سلامی به سپيدار روشنی در غروبی که رييا کاران خانه مرا گرفتند تا باز بگويند برای خوب بودن بايد گذشت....عزيزم mailam هک شده....اگر خواستی با هم دوست بشيم...به همين ادرس mail bezan تا از خودم يا از...بيشتر بگويم...به هر حال اين ندای روشنايی دوباره است برای من....انگاه که غروب در طلوئی دوباره گم می شود

aria

salam khoobi kheili ziba neveshteee nazare man ro raje be eshgh avaz karedeafarin movafagh bashi man aria hastam 23 sale az shi ye daneshjooeye tanha khosh bashi khoshhal misham age behem javab bedi by bye